Eurokod 2 PN-EN 1992 – Projektowanie konstrukcji z betonu.

Zagadnienia występujące w normie Eurokod 1:

  • Reguły ogólne i reguły dla budynków
  • Reguły ogólne -Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe
  • Mosty betonowe: Projektowanie i szczegółowe zasady
  • Silosy i zbiorniki.

Reguły zawarte w Normie w zakresie konstrukcji prętowych dotyczące obliczeń i konstruowania elementów są ważne dla:

  • Betonów klasy od C 12/15 do C 90/105
  • Stali zbrojeniowej żebrowanej o granicy plastyczności z zakresu fyk = 400 do 600 MPa