Eurokod 5 PN-EN 1995 – Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Zagadnienia występujące w normie Eurokod 5:

  • Zasady ogólne i zasady dla budynków.
  • Postanowienia ogólne – Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.
  • Mosty.