Eurokod 6 PN-EN 1996 – Projektowanie konstrukcji murowych.

Zagadnienia występujące w normie Eurokod 6:

  • Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
  • Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
  • Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.
  • Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.