Eurokod 7 PN-EN 1997 – Projektowanie geotechniczne.

Zagadnienia występujące w normie Eurokod 7:

  • Zasady ogólne
  • Badania podłoża gruntowego.