Eurokod 9 PN-EN 1999 – Projektowanie konstrukcji aluminiowych. eurokody w budownictwie

Zagadnienia występujące w normie Eurokod 9:

  • Reguły ogólne.
  • Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru.
  • Konstrukcje narażone na zmęczenie.
  • Obudowa z blach profilowanych na zimno.
  • Konstrukcje powłokowe.