Klasa konstrukcji z betonu według eurokodu

Norma wydziela odpowiednio 6 klas konstrukcji oznaczonych dużą literą „S” oraz numerem. Zalecaną klasą konstrukcji (projektowy okres użytkowania 50 lat) dla orientacyjnych wytrzymałości betonu podanych w Załączniku E do Normy jest S4. Jeżeli zachodzą kryteria podane w tablicy, należy odpowiednio zmodyfikować klasę konstrukcji.

Modyfikacje klasy konstrukcji
Kryterium Klasa ekspozycji
X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1 XD2/XS3 XD3/XS2/XS3

Projektowy okres użytkowania 100lat

Zwiększyć klasę o 2 Zwiększyć klasę o 2 Zwiększyć klasę o 2 Zwiększyć klasę o 2 Zwiększyć klasę o 2 Zwiększyć klasę o 2 Zwiększyć klasę o 2
Klasa wytrzymałości ≥C30/37 redukcja klasy o 1 ≥C30/37 redukcja klasy o 1 ≥C35/45 redukcja klasy o 1 ≥C40/50 redukcja klasy o 1 ≥C40/50 redukcja klasy o 1 ≥C40/50 redukcja klasy o 1 ≥C40/50 redukcja klasy o 1

Zapewniona specjalna kontrola jakości betonu

redukcja klasy o 1 redukcja klasy o 1 redukcja klasy o 1 redukcja klasy o 1 redukcja klasy o 1 redukcja klasy o 1 redukcja klasy o 1