Obliczenia metodą stanów granicznych.

Podczas obliczenia metodą stanów granicznych rozróżnia się stany graniczne:

  • nośności (ULS)
  • użytkowalności (SLS) konstrukcji

Sprawdzenie ich należy wykonywać w określonych sytuacjach obliczeniowych:

  • trwałych (normalne warunki użytkowania)
  • przejściowych (w czasie budowy, naprawy)
  • wyjątkowych (pożar, wybuch, uderzenie)

Stany graniczne nośności dotyczą bezpieczeństwa ludzi, konstrukcji. Stany graniczne użytkowalności natomiast, dotyczą spełnienia funkcji konstrukcji w trakcie eksploatacji, komfortu użytkowników oraz wyglądu (duże ugięcia, nadmierne rysy) i dzielą się na odwracalne i nieodwracalne.

Podczas projektowania należy wykazać, że żaden stan graniczy nie zostanie przekroczony przy przyjęciu obliczeniowych modeli oddziaływań, właściwości materiałów, wielkości geometrycznych. Powyższe sprawdzenie należy wykonać dla wszystkich istotnych sytuacji obliczeniowych i przypadków obciążeń.