Prawo budowlane – bezpieczeństwo i higiena pracy – rozporządzenia ministra

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w skrócie BHP powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy.
W zakresie BHP znajdują się zagadnienia z zakresu medycyny pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa, itp.
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) sprawuje nadzór nad BHP w polskich zakładach pracy.
Podstawowe wymagania z zakresu prawa pracy znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844) oraz Polskie Normy.