Nowe programy CAD dla budownictwa

W ofercie firmy ArCADiasoft pojawiły się następujące nowe programy wchodzące w skład systemu ArCADia. ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE, ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE, ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, KLIMATYZACJA, EuroDrewno dla R3D3 Rama 3D, EuroDrewno dla R2D2 Rama 2D.

NOWE PROGRAMY

ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE to narzędzie do tworzenia jednokreskowych schematów elektrycznych. Program kierowany jest zarówno do projektantów sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jak i do wszystkich osób związanych z branżą elektrotechniczną.

Zobacz opis programu ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE

ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE to narzędzie wspomagające proces wytwarzania dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji wodociągowych w budynku. Osoba projektująca w programie ma możliwość obiektowego wstawiania elementów instalacji wodociągowej przy jednoczesnym wprowadzaniu ich parametrów technicznych i technologicznych.

Zobacz opis programu ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE

ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE pozwala na projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych w budynkach. Umożliwia ich wizualizację i wydruk w wielkościach zależnych od potrzeb użytkownika. Program kierowany jest do inżynierów, architektów i osób prowadzących budowy, bądź osób zajmujących się eksploatacją istniejących budynków publicznego użytku.

Zobacz opis programu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE

KLIMATYZACJA moduł ściśle współpracującym z systemem ArCADia-TERMO służącym do obliczeń zysków ciepła w pomieszczeniach na podstawie danych geometrycznych, sposobie użytkowania, ilości ludzi, rodzaju oświetlenia, zysków od urządzeń i materii obliczy dla każdej godziny w roku zyski ciepła z uwzględnieniem aktualnych danych klimatycznych (51 miast).

Zobacz opis programu KLIMATYZACJA

EuroDrewno wymiarowanie płaskich konstrukcji drewnianych o przekrojach prostokątnych z drewna litego i klejonego wg PN-EN 1995-1-1 z 2012r. w jednokierunkowym stanie naprężenia oraz programy R2D2 Rama 2D i R3D3 Rama 3D w wersji 12.

Zobacz opis programu EuroDrewno