Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne opublikowane maj 2012

27.080 Pompy cieplne

PN-EN 14825:2012 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i chłodzenia — Badanie i charakterystyki przy częściowym obciążeniu; (oryg.). (gr. cen. W)
Data publikacji: 2012-05-24

27.160 Energetyka słoneczna

PN-EN 12977-1:2012 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Systemy wykonywane na zamówienie — Część 1: Wymagania ogólne dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych; (oryg.); (gr. cen. K)
Data publikacji: 2012-05-24

PN-EN 12977-2:2012 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Systemy wykonywane na zamówienie — Część 2: Metody badań dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych; (oryg.); (gr. cen. U)
Data publikacji: 2012-05-24

PN-EN 12977-3:2012 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Systemy wykonywane na zamówienie — Część 3: Metody badań wydajności zbiorników wodnych magazynujących ciepło słoneczne; (oryg.); (gr. cen. U)
Data publikacji: 2012-05-24
Zastępuje: PN-EN 12977-3:2010

PN-EN 12977-4:2012 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Systemy wykonywane na zamówienie — Część 4: Metody badania wydajności słonecznych zbiorników dwusystemowych; (oryg.); (gr. cen. L)
Data publikacji: 2012-05-24

PN-EN 12977-5:2012 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Systemy wykonywane na zamówienie — Część 5: Metody badania wydajności wyposażenia regulacyjnego; (oryg.); (gr. cen. S)
Data publikacji: 2012-05-24

29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym

PN-EN 60269-1:2010/A1:2012 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe — Część 1: Wymagania ogólne; (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-05-10

PN-EN 61008-1:2007/A13:2012 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) — Część 1: Postanowienia ogólne; (oryg.); (gr. cen. B)
Data publikacji: 2012-05-24

PN-EN 61009-1:2008/A14:2012 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) — Część 1: Postanowienia ogólne; (oryg.); (gr. cen. B)
Data publikacji: 2012-05-24

PN-EN 62020:2005/Ap1:2012 Sprzęt elektroinstalacyjny — Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM);
Data publikacji: 2012-05-28

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed prądem przetężeniowym; (gr. cen. P)
Data publikacji: 2012-05-23
Zastępuje: PN-HD 60364-4-43:2010

29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy

PN-EN 60865-1:2012 Prądy zwarciowe — Obliczanie skutków działania prądów zwarciowych — Część 1: Definicje i metody obliczania; (oryg.); (gr. cen. U)
Data publikacji: 2012-05-04
Zastępuje: PN-EN 60865-1:2002

33.180 Łączność światłowodowa

PN-EN 62572-3:2012 Aktywne elementy i urządzenia do techniki światłowodowej — Standardy niezawodności — Część 3: Moduły laserowe stosowane w systemach telekomunikacyjnych; (oryg.); (gr. cen. L)
Data publikacji: 2012-05-24

33.180.20 Złącza światłowodowe

PN-EN 50411-3-3:2012 Kasety spojeń włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych — Specyfikacja wyrobu — Część 3-3: Zabezpieczenia spawów światłowodów jednomodowych; (oryg.); (gr. cen. M)
Data publikacji: 2012-05-31

PN-EN 60874-1:2012 Światłowodowe złącza i elementy bierne — Złącza do światłowodów i kabli światłowodowych — Część 1: Specyfikacja ogólna; (oryg.); (gr. cen. M)
Data publikacji: 2012-05-24
Zastępuje: PN-EN 60874-1:2007

PN-EN 61274-1:2012 Światłowodowe złącza i elementy bierne — Adaptery do złączy światłowodowych — Część 1: Specyfikacja ogólna; (oryg.); (gr. cen. M)
Data publikacji: 2012-05-24
Zastępuje: PN-EN 61274-1:2008

PN-EN 61274-1-1:2012 Światłowodowe złącza i elementy bierne — Adaptery do złączy światłowodowych — Część 1-1: Formularz specyfikacji szczegółowej; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-05-04
Zastępuje: PN-EN 61274-1-1:2007

PN-EN 61300-3-39:2012 Światłowodowe złącza i elementy bierne — Podstawowe procedury badań i pomiarów — Część 3-39: Badania i pomiary — Wybór optycznego wtyku odniesienia z kontaktem fizycznym (PC) do pomiarów tłumienności odbiciowej; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-05-04
Zastępuje: PN-EN 61300-3-39:2001

PN-EN 61314-1:2012 Światłowodowe złącza i elementy bierne — Rozdzielacze kabli i włókien światłowodowych — Część 1: Specyfikacja ogólna; (oryg.); (gr. cen. L)
Data publikacji: 2012-05-24
Zastępuje: PN-EN 61314-1:2009

PN-EN 61314-1-1:2012 Światłowodowe złącza i elementy bierne — Rozdzielacze kabli i włókien światłowodowych — Część 1-1: Formularz specyfikacji szczegółowej; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-05-04
Zastępuje: PN-EN 61314-1-1:2007

PN-EN 62149-1:2012 Urządzenia i aktywne elementy światłowodowe — Normy eksploatacyjne — Część 1: Ogólny poradnik; (oryg.); (gr. cen. R)
Data publikacji: 2012-05-24
Zastępuje: PN-EN 62149-1:2004

91.120.40 Instalacja odgromowa

PN-EN 62561-7:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) — Część 7: Wymagania dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień; (oryg.); (gr. cen. K)
Data publikacji: 2012-05-04
Zastępuje: PN-EN 50164-7:2009

91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN-EN 14825:2012 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i chłodzenia — Badanie i charakterystyki przy częściowym obciążeniu; (oryg.); (gr. cen. W)
Data publikacji: 2012-05-24

91.140.50 Instalacje elektryczne

PN-EN 62059-32-1:2012 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej –Niezawodność — Część 32-1: Trwałość — Badania stabilności właściwości metrologicznych przez zastosowanie podwyższonej temperatury; (oryg.); (gr. cen. J)
Data publikacji: 2012-05-31

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed prądem przetężeniowym; (gr. cen. P)
Data publikacji: 2012-05-23
Zastępuje: PN-HD 60364-4-43:2010

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie — Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami; (gr. cen. L)
Data publikacji: 2012-05-23
Zastępuje: PN-HD 60364-5-534:2009

PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia medyczne; (oryg.); (gr. cen. X)
Data publikacji: 2012-05-31

PN-HD 60364-7-715:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu; (oryg.); (gr. cen. J)
Data publikacji: 2012-05-04
Zastępuje: PN-HD 60364-7-715:2006

wybrane publikacje, źródło bip.pkn.pl