Obciążenie śniegiem – Rodzaje oddziaływań na konstrukcje według Eurokodu PN-EN

Wytyczne określające obciążenie śniegiem przypadające na konstrukcję zawarto w PN-EN 1991-1-3. Obciążenie śniegiem należy traktować jako obciążenie zmienne umiejscowione.

Należy wziąć pod uwagę dwa podstawowe układy obciążenia:

 • równomierne obciążenie śniegiem dachu (układ, który przestawia równomiernie rozłożone obciążenie śniegiem dachu, uformowane jedynie przez jego kształt.
 • nierównomierne obciążenie śniegiem dachu (układ przedstawiający obciążenie śniegiem, wynikające z przemieszczania śniegu z jednego miejsca na inne np. przez wiatr.

Dodatkowo w sytuacjach, gdzie śnieg jest oddziaływaniem wyjątkowym należy rozpatrzeć przypadek wyjątkowych zamieci. Na terenie Polski zgodnie z załącznikiem krajowym nie ma zastosowania przypadek wyjątkowych opadów śniegu. Warto również nadmienić, że nie wymaga się (szczególnie w przypadku dachów kategorii H) uwzględniania jednocześnie obciążeń użytkowych, obciążeń śniegiem i oddziaływań wiatru.

W normie zamieszczono także uwagę, dotyczącą uwzględnienia, przy projektowaniu dachu, odpowiednich układów obciążeń, jeżeli przewiduje się sztuczne usuwanie lub przemieszczanie śniegu po
dachu.

Obciążenie śniegiem dachów w trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej należy ustalać następująco:

s = µi • Ce • Ct • sk

gdzie:

 • µi – współczynnik kształtu dachu
 • sk – wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu
 • Ce – współczynnik ekspozycji
 • Ct – współczynnik termiczny

Wartość sk zależy od lokalizacji obiektu. Dla Polski ustalono 5 stref obciążenia śniegiem gruntu.

Na rysunku przedstawiono schematycznie przebieg stref, a w tablicy odpowiadające wartości.

Mapa stref obciążenia śniegiem
Mapa stref obciążenia śniegiem
Wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem gruntu dla H < 300m npm
Strefa sk, kN/m3
1 0.7
2 0.9
3 1.2
4 1.6
5 2.0

Wartości współczynnika ekspozycji Ce podane zostały w tablicy.

Wartości Ce
Teren Ce
Wystawiony na działanie wiatru 0.8
Normalny 1.0
Osłonięty od wiatru 1.2

Współczynnik termiczny Ct przyjmuje się na ogół o wartości 1.0. Jego inne wartości – powodujące zmniejszenie obciążenia śniegiem, należy stosować do dachów o wysokim współczynniku przenikania ciepła (> 1 W/m2K). Współczynnik µi waha się w przedziale 0.8-2.0 zależnie do kształtu dachu.Przykładowo rozpatrzmy dwuspadowy dach o nachyleniach połaci α1 = 35° i α1 = 10° obiektu położonego w strefie 2. Obiekt jest osłonięty od wiatru.Do tego zadania świetnie nada program z wbudowanym modułem obciążenia śniegiem wg. Eurokodu.

 1. Wybieramy strefę obciążenia

  Wybieramy strefe obciazenia
 2. Określamy teren

  Okreslamy teren
 3. Wybieramy rodzaj dachu, podajemy kąty pochylenia połaci i sprawdzamy wartości obciążenia w układzie nierównomiernym

  Wybieranei rodzaju dachu