Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne opublikowane lipiec 2012

29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki

PN-EN 60309-2:2002/A2:2012 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych — Część 2: Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi; (oryg.); (gr. cen. E)
Data publikacji: 2012-07-02

PN-EN 60309-4:2010/A1:2012 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych — Część 4: Gniazda wtyczkowe stałe i przenośne z łącznikiem, z blokadą i bez blokady; (oryg.); (gr. cen. C)
Data publikacji: 2012-07-02

29.120.40 Łączniki

PN-EN 60669-2-6:2012 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych — Część 2-6: Wymagania szczegółowe — Łączniki pożarowe do znaków i opraw oświetleniowych zewnętrznych i wnętrzowych; (oryg.); (gr. cen. N)
Data publikacji: 2012-07-02
Zastępuje: PN-EN 50425:2008

31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki

PN-EN 60352-5:2012 Połączenia nielutowane — Część 5: Połączenia wtłaczane — Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne; (oryg.); (gr. cen. Q)
Data publikacji: 2012-07-02
Zastępuje: PN-EN 60352-5:2009

PN-EN 60838-2-2:2007/A1:2012 Różnorodne oprawki lampowe — Część 2-2: Wymagania szczegółowe — Złącza do modułów LED; (oryg.); (gr. cen. C)
Data publikacji: 2012-07-02

33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne

PN-ETSI EN 300 132-3-0 V2.1.1:2012 Inżynieria środowiskowa — Interfejs zasilania na wejściu urządzeń telekomunikacyjnych i transmisji danych — Część 3: Zasilanie z prostownika, źródła prądu przemiennego i źródła prądu stałego do 400 V — Część 0: Przegląd; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-07-02

PN-ETSI EN 300 132-3-1 V2.1.1:2012 Inżynieria środowiskowa — Interfejs zasilania na wejściu urządzeń telekomunikacyjnych i transmisji danych — Część 3: Zasilanie z prostownika, źródła prądu przemiennego i źródła prądu stałego do 400 V — Część 1: Źródło prądu stałego do 400 V; (oryg.); (gr. cen. N)
Data publikacji: 2012-07-02

PN-ETSI EN 300 753 V1.3.1:2012 Inżynieria środowiska (EE) — Szumy akustyczne emitowane przez urządzenia telekomunikacyjne; (oryg.); (gr. cen. L)
Data publikacji: 2012-07-02

33.040 Systemy telekomunikacyjne

PN-ETSI EN 302 774 V1.2.1:2012 Szerokopasmowe bezprzewodowe systemy dostępowe (BWA) pracujące w zakresie częstotliwości od 3 400 MHz do 3 800 MHz — Stacje bazowe — Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE; (oryg.); (gr. cen. P)
Data publikacji: 2012-07-02

33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne

PN-ETSI EN 300 019-2-2 V2.2.1:2012 Inżynieria środowiska (EE) — Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych — Część 2-2: Specyfikacja badań środowiskowych — Transportowanie; (oryg.); (gr. cen. K)
Data publikacji: 2012-07-02

33.180.20 Złącza światłowodowe

PN-EN 61300-3-33:2012 Światłowodowe złącza i elementy bierne — Podstawowe procedury badań i pomiarów — Część 3-33: Badania i pomiary — Siła wycofywania ferruli; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-07-02
Zastępuje: PN-EN 61300-3-33:2002

PN-EN 61753-087-6:2012 Światłowodowe złącza i elementy bierne — Norma eksploatacyjna — Część 087-6: Niezakończone złączami jednomodowe dwukierunkowe urządzenia WWDM z transmisją na długości fali 1310 nm w kierunku od abonenta i 1490 nm w kierunku do abonenta do pracy w środowisku kategorii O — Środowisko niekontrolowane; (oryg.); (gr. cen. J)
Data publikacji: 2012-07-02

91.100.30 Betony i wyroby betonowe

PN-EN 771-4:2012 Wymagania dotyczące elementów murowych — Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego; (gr. cen. R)
Data publikacji: 2012-07-04
Zastępuje: PN-EN 771-4:2011

wybrane publikacje, źródło bip.pkn.pl