Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne opublikowane październik 2012

01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)

PN-EN 934-3+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Część 3: Domieszki do zapraw do murów — Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-10-08
Zastępuje: PN-EN 934-3:2010

PN-EN ISO 6927:2012 Budynki i budowle — Kity — Terminologia; (oryg.); (gr. cen. M)
Data publikacji: 2012-10-08
Zastępuje: PN-EN 26927:1998

13.120 Bezpieczeństwo w domu

PN-EN 60335-2-11:2010/A11:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego — Bezpieczeństwo użytkowania — Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych; (oryg.); (gr. cen. C)
Data publikacji: 2012-10-09

PN-EN 60335-2-13:2010/A11:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego — Bezpieczeństwo użytkowania — Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące frytownic, patelni i podobnego sprzętu; (oryg.); (gr. cen. C)
Data publikacji: 2012-10-09

PN-EN 60335-2-52:2004/AC:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego — Bezpieczeństwo użytkowania — Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej; (oryg.);
Data publikacji: 2012-10-04

13.220.10 Walka z pożarem

PN-EN 1846-2:2012 Samochody pożarnicze — Część 2: Wymagania ogólne — Bezpieczeństwo i parametry; (gr. cen. U)
Data publikacji: 2012-10-11
Zastępuje: PN-EN 1846-2:2009

13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków

PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej — Część 1: Wymagania ogólne; (oryg.); (gr. cen. U)
Data publikacji: 2012-10-08
Zastępuje: PN-EN 1363-1:2001

23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne

PN-EN 13480-1:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 1: Postanowienia ogólne; (oryg.); (gr. cen. J)
Data publikacji: 2012-10-04
Zastępuje: PN-EN 13480-1:2005, PN-EN 13480-1:2005/A1:2007, PN-EN 13480-1:2005/A2:2008

PN-EN 13480-2:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 2: Materiały; (oryg.); (gr. cen. X)
Data publikacji: 2012-10-04
Zastępuje: PN-EN 13480-2:2005, PN-EN 13480-2:2005/A1:2011, PN-EN 13480-2:2005/A2:2011

PN-EN 13480-3:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 3: Projektowanie i obliczenia; (oryg.); (gr. cen. XK)
Data publikacji: 2012-10-04
Zastępuje: PN-EN 13480-3:2002, PN-EN 13480-3:2002/A1:2006, PN-EN 13480-3:2002/A2:2007, PN-EN 13480-3:2002/A3:2009, PN-EN 13480-3:2002/A4:2010, PN-EN 13480-3:2002/A5:2012

PN-EN 13480-4:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 4: Wykonanie i montaż; (oryg.); (gr. cen. S)
Data publikacji: 2012-10-04
Zastępuje: PN-EN 13480-4:2005

PN-EN 13480-5:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 5: Kontrola i badania; (oryg.); (gr. cen. Q)
Data publikacji: 2012-10-04
Zastępuje: PN-EN 13480-5:2005, PN-EN 13480-5:2005/A1:2011

PN-EN 13480-6:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych; (oryg.); (gr. cen. R)
Data publikacji: 2012-10-04
Zastępuje: PN-EN 13480-6:2010, PN-EN 13480-6:2010/Ap1:2012

PN-EN 13480-8:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 8: Wymagania dodatkowe dla rurociągów z aluminium i stopów aluminium; (oryg.); (gr. cen. R)
Data publikacji: 2012-10-04
Zastępuje: PN-EN 13480-8:2007, PN-EN 13480-8:2007/A1:2011

23.080 Pompy

PN-EN ISO 17769-1:2012 Pompy do cieczy oraz instalacja — Nazwy ogólne, definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki — Część 1: Pompy do cieczy; (oryg.); (gr. cen. XD)
Data publikacji: 2012-10-09
Zastępuje: PN-EN 12723:2004

PN-EN ISO 17769-2:2012 Pompy do cieczy oraz instalacja — Nazwy ogólne, definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki — Część 2: Układ pompowy; (oryg.); (gr. cen. P)
Data publikacji: 2012-10-09

23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne

PN-EN 60335-2-65:2004/A11:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego — Bezpieczeństwo użytkowania — Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrza; (oryg.); (gr. cen. D)
Data publikacji: 2012-10-09

29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne

PN-EN 60811-100:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 100: Postanowienia ogólne; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-1:1999, PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002, PN-EN 60811-1-2:1999, PN-EN 60811-1-2:1999/A2:2002, PN-EN 60811-1-3:1999, PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002, PN-EN 60811-1-4:1999, PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002, PN-EN 60811-2-1:1999, PN-EN 60811-2-1:1999/A1:2002, PN-EN 60811-3-1:1999, PN-EN 60811-3-1:1999/A2:2002, PN-EN 60811-3-2:1999, PN-EN 60811-3-2:1999/A2:2005, PN-EN 60811-3-2:1999/Ap1:2006, PN-EN 60811-4-1:2006, PN-EN 60811-4-2:2006, PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-201:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 201: Badania ogólne — Pomiar grubości izolacji; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-1:1999, PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002

PN-EN 60811-202:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 202: Badania ogólne — Pomiar grubości powłok niemetalowych; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-1:1999, PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002

PN-EN 60811-203:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 203: Badania ogólne — Pomiar wymiarów zewnętrznych; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-1:1999, PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002

PN-EN 60811-301:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 301: Badania elektryczne — Pomiar przenikalności elektrycznej mas wypełniających w 23 °C; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-302:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 302: Badania elektryczne — Pomiar rezystywności mas wypełniających przy prądzie stałym w 23 °C i 100 °C; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-401:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 401: Badania różne — Metody starzenia cieplnego — Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietrza; (oryg.); (gr. cen. L)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-2:1999, PN-EN 60811-1-2:1999/A2:2002

PN-EN 60811-402:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 402: Badania różne — Sprawdzenie nasiąkliwości wodą; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-3:1999, PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002

PN-EN 60811-403:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 403: Badania różne — Sprawdzenie odporności tworzyw usieciowanych na działanie ozonu; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-2-1:1999, PN-EN 60811-2-1:1999/A1:2002

PN-EN 60811-404:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 404: Badania różne — Sprawdzenie odporności powłok na działanie oleju mineralnego; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-2-1:1999, PN-EN 60811-2-1:1999/A1:2002

PN-EN 60811-405:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 405: Badania różne — Sprawdzenie wytrzymałości cieplnej izolacji wykonanej z PVC i powłok wykonanych z PVC; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-3-2:1999, PN-EN 60811-3-2:1999/A2:2005, PN-EN 60811-3-2:1999/Ap1:2006

PN-EN 60811-406:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 406: Badania różne — Odporność na korozję naprężeniową polietylenu i polipropylenu; (oryg.); (gr. cen. K)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-1:2006

PN-EN 60811-407:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 407: Badania różne — Pomiar przyrostu masy polietylenu i polipropylenu; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-2:2006

PN-EN 60811-408:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 408: Badania różne — Długotrwała próba stabilności polietylenu i polipropylenu; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-2:2006

PN-EN 60811-409:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 409: Badania różne — Sprawdzenie ubytku masy termoplastycznych izolacji i powłok; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-3-2:1999, PN-EN 60811-3-2:1999/A2:2005, PN-EN 60811-3-2:1999/Ap1:2006

PN-EN 60811-410:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 410: Badania różne — Metoda badania degradacji izolacji poliolefinowej przewodów wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-2:2006

PN-EN 60811-411:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 411: Badania różne — Kruchość mas wypełniających w niskich temperaturach; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-412:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 412: Badania różne — Metody starzenia cieplnego — Starzenie w bombie powietrznej; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-2:1999, PN-EN 60811-1-2:1999/A2:2002

PN-EN 60811-501:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 501: Badania mechaniczne — Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powłokowych; (oryg.); (gr. cen. K)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-1:1999, PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002

PN-EN 60811-502:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 502: Badania mechaniczne — Sprawdzenie skurczu izolacji; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-3:1999, PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002

PN-EN 60811-503:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 503: Badania mechaniczne — Sprawdzenie skurczu powłok; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-3:1999, PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002

PN-EN 60811-504:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 504: Badania mechaniczne — Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nawijanie w niskiej temperaturze; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-4:1999, PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002

PN-EN 60811-505:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 505: Badania mechaniczne — Sprawdzenie wydłużenia izolacji i powłok w niskiej temperaturze; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-4:1999, PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002

PN-EN 60811-506:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 506: Badania mechaniczne — Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na udar mechaniczny w niskiej temperaturze; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-4:1999, PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002

PN-EN 60811-507:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 507: Badania mechaniczne — Sprawdzenie wydłużenia trwałego w podwyższonej temperaturze tworzyw usieciowanych; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-2-1:1999, PN-EN 60811-2-1:1999/A1:2002

PN-EN 60811-508:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 508: Badania mechaniczne — Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nacisk w podwyższonej temperaturze; (oryg.); (gr. cen. L)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-3-1:1999, PN-EN 60811-3-1:1999/A2:2002

PN-EN 60811-509:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 509: Badania mechaniczne — Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na pękanie (badanie udaru cieplnego); (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-3-1:1999, PN-EN 60811-3-1:1999/A2:2002

PN-EN 60811-510:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 510: Badania mechaniczne — Metody badań polietylenu i polipropylenu — Próba nawijania po starzeniu cieplnym w powietrzu; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-1:2006

PN-EN 60811-511:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 511: Badania mechaniczne — Pomiar wskaźnika płynięcia polietylenu; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-1:2006

PN-EN 60811-512:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 512: Badania mechaniczne — Metody badań polietylenu i polipropylenu — Sprawdzenie wytrzymałości i wydłużenia przy zerwaniu po kondycjonowaniu w podwyższonej temperaturze; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-2:2006

PN-EN 60811-513:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 513: Badania mechaniczne — Metody badań polietylenu i polipropylenu — Próba nawijania po kondycjonowaniu; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-1:2006

PN-EN 60811-601:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 601: Badania fizyczne — Wyznaczanie temperatury kroplenia mas wypełniających; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-602:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 602: Badania fizyczne — Sprawdzenie ilości oleju wydzielającego się z mas wypełniających; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-603:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 603: Badania fizyczne — Oznaczanie całkowitej liczby kwasowej mas wypełniających; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-604:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 604: Badania fizyczne — Wykrywanie obecności składników korozyjnych w masach wypełniających; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-605:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 605: Badania fizyczne — Pomiar sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w polietylenie; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-1:2006

PN-EN 60811-606:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 606: Badania fizyczne — Metody oznaczania gęstości; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-3:1999, PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002

PN-EN 60811-607:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 607: Badania fizyczne — Określanie dyspersji sadzy w polietylenie i polipropylenie; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-1:2006

29.060.20 Kable

PN-EN 60811-100:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 100: Postanowienia ogólne; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-1:1999, PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002, PN-EN 60811-1-2:1999, PN-EN 60811-1-2:1999/A2:2002, PN-EN 60811-1-3:1999, PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002, PN-EN 60811-1-4:1999, PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002, PN-EN 60811-2-1:1999, PN-EN 60811-2-1:1999/A1:2002, PN-EN 60811-3-1:1999, PN-EN 60811-3-1:1999/A2:2002, PN-EN 60811-3-2:1999, PN-EN 60811-3-2:1999/A2:2005, PN-EN 60811-3-2:1999/Ap1:2006, PN-EN 60811-4-1:2006, PN-EN 60811-4-2:2006, PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-201:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 201: Badania ogólne — Pomiar grubości izolacji; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-1:1999, PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002

PN-EN 60811-202:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 202: Badania ogólne — Pomiar grubości powłok niemetalowych; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-1:1999, PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002

PN-EN 60811-203:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 203: Badania ogólne — Pomiar wymiarów zewnętrznych; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-1:1999, PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002

PN-EN 60811-301:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 301: Badania elektryczne — Pomiar przenikalności elektrycznej mas wypełniających w 23 °C; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-302:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 302: Badania elektryczne — Pomiar rezystywności mas wypełniających przy prądzie stałym w 23 °C i 100 °C; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-401:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 401: Badania różne — Metody starzenia cieplnego — Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietrza; (oryg.); (gr. cen. L)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-2:1999, PN-EN 60811-1-2:1999/A2:2002

PN-EN 60811-402:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 402: Badania różne — Sprawdzenie nasiąkliwości wodą; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-3:1999, PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002

PN-EN 60811-403:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 403: Badania różne — Sprawdzenie odporności tworzyw usieciowanych na działanie ozonu; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-2-1:1999, PN-EN 60811-2-1:1999/A1:2002

PN-EN 60811-404:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 404: Badania różne — Sprawdzenie odporności powłok na działanie oleju mineralnego; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-2-1:1999, PN-EN 60811-2-1:1999/A1:2002

PN-EN 60811-405:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 405: Badania różne — Sprawdzenie wytrzymałości cieplnej izolacji wykonanej z PVC i powłok wykonanych z PVC; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-3-2:1999, PN-EN 60811-3-2:1999/A2:2005, PN-EN 60811-3-2:1999/Ap1:2006

PN-EN 60811-406:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 406: Badania różne — Odporność na korozję naprężeniową polietylenu i polipropylenu; (oryg.); (gr. cen. K)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-1:2006

PN-EN 60811-407:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 407: Badania różne — Pomiar przyrostu masy polietylenu i polipropylenu; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-2:2006

PN-EN 60811-408:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 408: Badania różne — Długotrwała próba stabilności polietylenu i polipropylenu; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-2:2006

PN-EN 60811-409:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 409: Badania różne — Sprawdzenie ubytku masy termoplastycznych izolacji i powłok; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-3-2:1999, PN-EN 60811-3-2:1999/A2:2005, PN-EN 60811-3-2:1999/Ap1:2006

PN-EN 60811-410:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 410: Badania różne — Metoda badania degradacji izolacji poliolefinowej przewodów wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-2:2006

PN-EN 60811-411:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 411: Badania różne — Kruchość mas wypełniających w niskich temperaturach; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-412:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 412: Badania różne — Metody starzenia cieplnego — Starzenie w bombie powietrznej; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-2:1999, PN-EN 60811-1-2:1999/A2:2002

PN-EN 60811-501:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 501: Badania mechaniczne — Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powłokowych; (oryg.); (gr. cen. K)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-1:1999, PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002

PN-EN 60811-502:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 502: Badania mechaniczne — Sprawdzenie skurczu izolacji; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-3:1999, PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002

PN-EN 60811-503:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 503: Badania mechaniczne — Sprawdzenie skurczu powłok; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-3:1999, PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002

PN-EN 60811-504:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 504: Badania mechaniczne — Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nawijanie w niskiej temperaturze; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-4:1999, PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002

PN-EN 60811-505:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 505: Badania mechaniczne — Sprawdzenie wydłużenia izolacji i powłok w niskiej temperaturze; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-4:1999, PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002

PN-EN 60811-506:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 506: Badania mechaniczne — Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na udar mechaniczny w niskiej temperaturze; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-4:1999, PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002

PN-EN 60811-507:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 507: Badania mechaniczne — Sprawdzenie wydłużenia trwałego w podwyższonej temperaturze tworzyw usieciowanych; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-2-1:1999, PN-EN 60811-2-1:1999/A1:2002

PN-EN 60811-508:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 508: Badania mechaniczne — Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nacisk w podwyższonej temperaturze; (oryg.); (gr. cen. L)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-3-1:1999, PN-EN 60811-3-1:1999/A2:2002

PN-EN 60811-509:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 509: Badania mechaniczne — Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na pękanie (badanie udaru cieplnego); (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-3-1:1999, PN-EN 60811-3-1:1999/A2:2002

PN-EN 60811-510:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 510: Badania mechaniczne — Metody badań polietylenu i polipropylenu — Próba nawijania po starzeniu cieplnym w powietrzu; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-1:2006

PN-EN 60811-511:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 511: Badania mechaniczne — Pomiar wskaźnika płynięcia polietylenu; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-1:2006

PN-EN 60811-512:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 512: Badania mechaniczne — Metody badań polietylenu i polipropylenu — Sprawdzenie wytrzymałości i wydłużenia przy zerwaniu po kondycjonowaniu w podwyższonej temperaturze; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-2:2006

PN-EN 60811-513:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 513: Badania mechaniczne — Metody badań polietylenu i polipropylenu — Próba nawijania po kondycjonowaniu; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-1:2006

PN-EN 60811-601:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 601: Badania fizyczne — Wyznaczanie temperatury kroplenia mas wypełniających; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-602:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 602: Badania fizyczne — Sprawdzenie ilości oleju wydzielającego się z mas wypełniających; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-603:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 603: Badania fizyczne — Oznaczanie całkowitej liczby kwasowej mas wypełniających; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-604:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 604: Badania fizyczne — Wykrywanie obecności składników korozyjnych w masach wypełniających; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-5-1:1999, PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005, PN-EN 60811-5-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60811-605:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 605: Badania fizyczne — Pomiar sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w polietylenie; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-1:2006

PN-EN 60811-606:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 606: Badania fizyczne — Metody oznaczania gęstości; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-1-3:1999, PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002

PN-EN 60811-607:2012 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe — Metody badań materiałów niemetalowych — Część 607: Badania fizyczne — Określanie dyspersji sadzy w polietylenie i polipropylenie; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 60811-4-1:2006

29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym

PN-EN 60898-1:2007/A13:2012 Sprzęt elektroinstalacyjny — Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych — Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego; (oryg.); (gr. cen. C)
Data publikacji: 2012-10-08

81.040.20 Szkło budowlane

PN-EN 572-1:2012 Szkło w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego — Część 1: Definicje oraz ogólne właściwości fizyczne i mechaniczne; (oryg.); (gr. cen. E)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 572-1:2009

PN-EN 572-2:2012 Szkło w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego — Część 2: Szkło float; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 572-2:2009

PN-EN 572-3:2012 Szkło w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego — Część 3: Polerowane szkło zbrojone; (oryg.); (gr. cen. E)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 572-3:2009

PN-EN 572-4:2012 Szkło w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego — Część 4: Szkło płaskie ciągnione; (oryg.); (gr. cen. E)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 572-4:2009

PN-EN 572-5:2012 Szkło w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego — Część 5: Wzorzyste szkło walcowane; (oryg.); (gr. cen. E)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 572-5:2009

PN-EN 572-6:2012 Szkło w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego — Część 6: Wzorzyste szkło zbrojone; (oryg.); (gr. cen. E)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 572-6:2009

PN-EN 572-7:2012 Szkło w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego — Część 7: Zbrojone i niezbrojone szkło profilowe; (oryg.); (gr. cen. E)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 572-7:2009

PN-EN 572-8:2012 Szkło w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego — Część 8: Wymiary handlowe i ścisłe; (oryg.); (gr. cen. M)
Data publikacji: 2012-10-01
Zastępuje: PN-EN 572-8:2010

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN ISO 10077-2:2012/AC:2012 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — Część 2: Metoda komputerowa dla ram; (oryg.);
Data publikacji: 2012-10-04

91.140.40 Instalacje gazowe

PN-EN 437+A1:2012 Gazy do badań — Ciśnienia próbne — Kategorie urządzeń; (gr. cen. S)
Data publikacji: 2012-10-12
Zastępuje: PN-EN 437+A1:2009

PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Część 3: Kształtki; (gr. cen. P)
Data publikacji: 2012-10-12
Zastępuje: PN-EN 1555-3:2010

PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Część 4: Armatura; (gr. cen. K)
Data publikacji: 2012-10-12
Zastępuje: PN-EN 1555-4:2011

wybrane publikacje, źródło bip.pkn.pl