ArCADia-INWENTARYZATOR precyzyjne wykonanie obrysu wewnętrznej i zewnętrznej części budynku

Aby ułatwić i znacznie przyspieszyć inwentaryzację budynków, firma ArCADiasoft w maju 2012 roku wypuściła na rynek nowy produkt o nazwie ArCADia-INWENTARYZATOR. Jest to moduł branżowy systemu ArCADia, który może zostać zainstalowany jako nakładka na ArCADia-START, ArCADia- INTELLICAD lub AutoCAD. Program pozwala na precyzyjne wykonanie obrysu części wewnętrznej i zewnętrznej budynku wraz z jego przestrzennym modelem i zapisanie go od razu w pliku .dwg. ArCADia-INWENTARYZATOR automatycznie przejmuje dane z dalmierzy firmy Leica wyposażonych w urządzenie Bluetooth.

W ten sposób projektant ma możliwość:

  • utworzenia profesjonalnej dokumentacji w miejscu pomiarów,
  • wykonania wszystkich czynności obmiaru samodzielnie, bez osoby pomagającej,
  • natychmiastowego obejrzenia wyników pomiarów w postaci rzutów i podglądu w widoku 3D,
  • nanoszenia ewentualnych zmian i korekt na bieżąco, podczas rysowania,
  • eliminacji potrzeby powtórnego przybycia na miejsce pomiaru w celu uzupełnienia danych,
  • pominięcia etapu szkicowania, schematów itp.,
  • bieżącej kontroli wykonania poprawności pomiaru,
  • przeniesienia danych do programu ArCADia- TERMO,
  • pomiaru pojedynczych pomieszczeń z możliwością scalenia ich w całą kondygnację.

Chcesz wiedzieć więcej o ArCADia-INWENTARYZATOR Mierzysz i masz?