Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne opublikowane sierpień 2012

01.040.27 Energetyka (Słownictwo)

PN-EN 378-1+A2:2012 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska — Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru; (oryg.); (gr. cen. V)
Data publikacji: 2012-08-01
Zastępuje: PN-EN 378-1+A1:2011

01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badań — Część 8: Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji; (oryg.); (gr. cen. D)
Data publikacji: 2012-08-01
Zastępuje: PN-EN 480-8:1999

01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu

PN-EN ISO 6433:2012 Dokumentacja techniczna wyrobu — Oznaczenie części; (oryg.); (gr. cen. D)
Data publikacji: 2012-08-01
Zastępuje: PN-EN ISO 6433:1998

13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej

PN-EN 15882-4:2012 Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych — Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-08-01

17.040.30 Narzędzia pomiarowe

PN-EN ISO 13225:2012 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Przyrządy pomiarowe; Wysokościomierze — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne; (oryg.); (gr. cen. M)
Data publikacji: 2012-08-01

23.040.15 Rury z metali nieżelaznych

PN-EN 12451:2012 Miedź i stopy miedzi — Rury okrągłe bez szwu do wymienników ciepła; (oryg.); (gr. cen. L)
Data publikacji: 2012-08-01
Zastępuje: PN-EN 12451:2002

PN-EN 12452:2012 Miedź i stopy miedzi — Rury żebrowane walcowane bez szwu do wymienników ciepła; (oryg.); (gr. cen. L)
Data publikacji: 2012-08-01
Zastępuje: PN-EN 12452:2002

25.160.40 Złącza spawane i spoiny

PN-EN ISO 22825:2012 Badanie nieniszczące spoin — Badanie ultradźwiękowe — Badanie spoin w stalach austenitycznych i stopach na bazie niklu; (oryg.); (gr. cen. M)
Data publikacji: 2012-08-01
Zastępuje: PN-EN ISO 22825:2009

27.080 Pompy cieplne

PN-EN 378-1+A2:2012 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska — Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru; (oryg.); (gr. cen. V)
Data publikacji: 2012-08-01
Zastępuje: PN-EN 378-1+A1:2011

PN-EN 378-2+A2:2012 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska — Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie; (oryg.); (gr. cen. V)
Data publikacji: 2012-08-01
Zastępuje: PN-EN 378-2+A1:2010

PN-EN 378-3+A1:2012 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska — Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista; (oryg.); (gr. cen. K)
Data publikacji: 2012-08-01
Zastępuje: PN-EN 378-3:2010

PN-EN 378-4+A1:2012 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska — Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk; (oryg.); (gr. cen. M)
Data publikacji: 2012-08-01
Zastępuje: PN-EN 378-4:2010

33.180.20 Złącza światłowodowe

PN-EN 61755-3-6:2010/A1:2012 Interfejsy optyczne złączy światłowodowych — Część 3-6: Interfejs optyczny — Kompozytowa cylindryczna ferrula o średnicy 2,5 mm lub 1,25 mm z kątowym kontaktem fizycznym APC 8-stopni ze stopem Cu-Ni w otoczeniu światłowodu jednomodowego; (oryg.); (gr. cen. C)
Data publikacji: 2012-08-01

75.060 Gaz ziemny

PN-EN ISO 6974-1:2012 Gaz ziemny — Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności — Część 1: Ogólne wytyczne i obliczanie składu; (oryg.); (gr. cen. S)
Data publikacji: 2012-08-01
Zastępuje: PN-EN ISO 6974-1:2006

PN-EN ISO 6974-2:2012 Gaz ziemny — Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności — Część 2: Statystyczne opracowanie wyników; (oryg.); (gr. cen. K)
Data publikacji: 2012-08-01
Zastępuje: PN-EN ISO 6974-2:2006

91.100.30 Betony i wyroby betonowe

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badań — Część 8: Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji; (oryg.); (gr. cen. D)
Data publikacji: 2012-08-01
Zastępuje: PN-EN 480-8:1999

91.190 Akcesoria budowlane

PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane — Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami — Wymagania i metody badań; (oryg.); (gr. cen. U)
Data publikacji: 2012-08-01
Zastępuje: PN-EN 1906:2010

PN-EN 13126-13:2012 Okucia budowlane — Okucia do okien i drzwi balkonowych — Wymagania i metody badań — Część 13: Przeciwciężary skrzydeł okiennych przesuwnych pionowo; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-08-01

PN-EN 13126-14:2012 Okucia budowlane — Okucia do okien i drzwi balkonowych — Wymagania i metody badań — Część 14: Zakrętki do okien przesuwnych poziomo i pionowo; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-08-01

wybrane publikacje, źródło bip.pkn.pl