Prawo budowlane – ochrona przeciwpożarowa – rozporządzenia ministra

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa to bardzo szerokie pojęcie którego głównym celem jest zapobieganie i zwalczanie pożarów.
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez takimi jak zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenie działań ratowniczych.