Eurokod 1 PN-EN 1991 – Oddziaływania na konstrukcje.

Zagadnienia występujące w normie Eurokod 1:

  • Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
  • Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
  • Obciążenie śniegiem.
  • Oddziaływania wiatru.
  • Oddziaływania termiczne.
  • Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.
  • Oddziaływania wyjątkowe.

Podział Eurokod 1 oddziaływania na konstrukcje

  • PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
    Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
  • PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
    Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
  • PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
    Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenia śniegiem.
  • PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
    Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Obciążenia wiatrem.
  • PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
    Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne.
  • PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
    Część 1-6: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.
  • PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
    Część 1-7: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe.
  • PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
    Część 2: Obciążenia ruchome mostów.
  • PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
    Część 3: Oddziaływania wywołane przez przez pracę dźwigów i maszyn.
  • PN-EN 1991-4:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
    Część 4: Silosy i zbiorniki.

Więcej na temat można przeczytać na stronie: Rodzaje oddziaływań na konstrukcje