Eurokod 1 PN-EN 1991 – Oddziaływania na konstrukcje.

Zagadnienia występujące w normie Eurokod 1:

 • Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
 • Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
 • Obciążenie śniegiem.
 • Oddziaływania wiatru.
 • Oddziaływania termiczne.
 • Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.
 • Oddziaływania wyjątkowe.

Podział Eurokod 1 oddziaływania na konstrukcje

 • PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
  Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
 • PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
  Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
 • PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
  Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenia śniegiem.
 • PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
  Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Obciążenia wiatrem.
 • PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
  Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne.
 • PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
  Część 1-6: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.
 • PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
  Część 1-7: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe.
 • PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
  Część 2: Obciążenia ruchome mostów.
 • PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
  Część 3: Oddziaływania wywołane przez przez pracę dźwigów i maszyn.
 • PN-EN 1991-4:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
  Część 4: Silosy i zbiorniki.

Więcej na temat można przeczytać na stronie: Rodzaje oddziaływań na konstrukcje