Rodzaje oddziaływań na konstrukcje.

Rodzaje oddziaływań / obciążeń na konstrukcje możemy podzielić na:

 • Stałe (oznaczane literą G)
 • Zmienne (oznaczane literą Q)
 • Wyjątkowe (oznaczane literą A)

Obciążenie stałe
W części EUROKODU 1 o sygnaturze PN-EN 1991-1-1 zawarto wytyczne ustalania:

 • ciężarów objętościowych materiałów budowlanych oraz składowanych
 • ciężaru własnego elementów konstrukcyjnych
 • obciążeń użytkowych w budynkach

Obciążenia użytkowe
Wytyczne obejmujące obciążenia użytkowe znajdują się także w PN-EN 1991-1-1. Obciążenia użytkowe w budynkach są rozumiane jako obciążenia wynikające z:

 • zwykłe użytkowanie przez ludzi
 • meble i przedmioty przestawne (w tym przestawne ściany działowe)
 • pojazdy
 • przewidywane rzadkie zdarzenia jak tymczasowa koncentracja ludzi lub sprzętu

Obciążenie śniegiem
Wytyczne określające obciążenie śniegiem przypadające na konstrukcję zawarto w PN-EN 1991-1-3. Obciążenie śniegiem należy traktować jako obciążenie zmienne umiejscowione. Należy wziąć pod uwagę dwa podstawowe układy obciążenia:

 • równomierne obciążenie śniegiem dachu (układ, który przestawia równomiernie rozłożone obciążenie śniegiem dachu, uformowane jedynie przez jego kształt
 • nierównomierne obciążenie śniegiem dachu (układ przedstawiający obciążenie śniegiem, wynikające z przemieszczania śniegu z jednego miejsca na inne np. przez wiatr

Obciążenie wiatrem
Oddziaływanie wiatru jest ujęte w normie PN-EN 1991-1-4, gdzie zostały sformułowane zasady ustalania wartości oraz układów obciążeń dla tego oddziałania klimatycznego.