Eurokod 8 PN-EN 1998 – Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym.

Zagadnienia występujące w normie Eurokod 8:

  • Reguły ogólne, oddziaływania sejsmiczne i reguły dla budynków.
  • Mosty.
  • Ocena i rewaloryzacja budynków.
  • Silosy, zbiorniki i rurociągi.
  • Fundamenty, konstrukcje oporowe i inne zagadnienia geotechniczne.
  • Wieże, maszty i kominy.