Podstawy projektowania konstrukcji niezawodność konstrukcji

Przystępując do projektowania należy określić klasę niezawodności (RC1–RC3) oraz bezpośrednio z nią związaną klasę konsekwencji zniszczenia (CC1-CC3). W większości przypadków będą to odpowiednio RC2 i CC2. Powyższy wybór determinuje poziom nadzoru projektowania DSL (1-3) oraz poziom inspekcji wykonawstwa IL (1-3). Przy czym poziomy te nie mogą być niższe niż ustalone klasy. Dodatkowo wybór klasy określa również wartość współczynnika KFi do współczynników obciążeń (dla RC2 KFi = 1.0).  Można zauważyć, że współczynniki KFi są odpowiednikami współczynników konsekwencji zniszczenia γn w normie PN-B. Z pojęciem niezawodności wiąże się projektowany okres użytkowania konstrukcji