Nowe programy dla budownictwa styczeń 2013

W ofercie firmy ArCADiasoft pojawił się nowy program wchodzące w skład systemu ArCADia.

Program ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY przeznaczony jest dla projektantów konstrukcji. Celem działania aplikacji jest możliwie maksymalne wsparcie użytkownika w opracowaniu wykonawczych rysunków konstrukcyjnych słupów żelbetowych w programach CAD. Kształtowanie zbrojenia elementu w programie możliwe jest na podstawie wytycznych zawartych w normie PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: wrzesień 2008.

Zobacz opis programu ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY