Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne opublikowane styczeń 2013

29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego; (gr. cen. P)
Data publikacji: 2013-01-07
Zastępuje: PN-HD 60364-4-42:2011

29.120.70 Przekaźniki

PN-EN 61812-1:2013 Przekaźniki czasowe do zastosowań przemysłowych i do użytku domowego – Część 1: Wymagania i badania; (gr. cen. T)
Data publikacji: 2013-01-08
Zastępuje: PN-EN 61812-1:2011

91.140.50 Instalacje elektryczne

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego; (gr. cen. P)
Data publikacji: 2013-01-07
Zastępuje: PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Instalacje bezpieczeństwa; (gr. cen. K)
Data publikacji: 2013-01-07
Zastępuje: PN-HD 60364-5-56:2010, PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012

wybrane publikacje, źródło bip.pkn.pl