Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne opublikowane grudzień 2012

11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania

PN-EN ISO 10535:2012 Podnośniki do przemieszczania osób niepełnosprawnych — Wymagania i metody badań; (gr. cen. U)
Data publikacji: 2012-12-07
Zastępuje: PN-EN ISO 10535:2007

33.040.30 Przełączniki i systemy sygnalizacyjne

PN-EN 50065-1:2012 Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz — Część 1: Wymagania ogólne, zakresy częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne; (gr. cen. Q)
Data publikacji: 2012-12-04
Zastępuje: PN-EN 50065-1:2011

97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego

PN-EN 50090-1:2012 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) — Część 1: Struktura normalizacyjna; (gr. cen. L)
Data publikacji: 2012-12-06
Zastępuje: PN-EN 50090-1:2011

wybrane publikacje, źródło bip.pkn.pl