Projektowanie konstrukcji z betonu – wstęp

Artykuł jest kontynuacją serii Eurokody – praktyczne komentarze. W przystępny sposób przybliży tematykę dotycząca projektowania konstrukcji z betonu zgodnie z normami Eurokod PN-EN. W artykule zostaną przestawione zagadnienia z wymiarowania elementów prętowych. Dla wyjaśnienia w artykule odpowiednie wytyczne oznaczone numerem PN-EN 1992-1-2008 będą nazywane w dalszej części Normą. Komplet wytycznych dotyczących konstrukcji betonowych zawiera EUROKOD 2.