Trwałość konstrukcji z betonu

Eurokod kładzie wzmożony nacisk na zagadnienie trwałości i niezawodności konstrukcji. Podejście jakie zastosowano, jest o parte na analizie statycznej procesów zachodzących w konstrukcji. Zagadnienie to jest szeroko opisane w Eurokodzie 0. W Normie natomiast zawarte wytyczne sprowadzają się do określenia klasy konstrukcji oraz klasy ekspozycji i odpowiednio do nich określane są parametry betonu, grubości otuliny itd., które to mają bezpośredni wpływ na trwałość.